Lirik lagu Dedy Pitak Jaya Perkasa

Konten [Tampil]
Lirik lagu Dedy Pitak Jaya Perkasa
Vocal: Dedy Pitak
Produksi: DP Studio Production
Genre: Campusari Ngapak
Album: Purbalingga Mbangun Vol 2

Lirik lagu Dedy Pitak Jaya Perkasa


Purbalingga ora bakal ijig ijig ana
Mestine ana sing mbabad mbangun reksa
Eyang wali jaya perkasa arane
Neng karangmoncol papan petilasane

Jaya perkasa wong sekti mandraguna
Saka mesjid doyong bisa dijejegna
Ora ngrombang ora mawi ngudari
Mung semedi sakane uwis dadi

reff
Pubalingga saka tembung purba lan lingga
Sing tegese jerene alas tua
Ana maning sing ngarani lingga yoni
Ning langka bukti lan ora dingerteni

Purbalingga awit tahun papat lima
Bupatine wong sekang kana kana
Pembangunan pada aya aya urip
Masyarakate esih sore wis pada arip

Purbalingga wis kongang nang ngendi ora
Pembangunan pancen wis katon nyata
Giline alus lampune padang gemebyar
Awan mbengi ramene kaya nang pasar

kembali ke

Jaya perkasa wong sekti mandraguna
Saka mesjid doyong bisa dijejegna
Ora ngrombang ora mawi ngudari
Mung semedi sakane uwis dadi

Pubalingga saka tembung purba lan lingga
Sing tegese jerene alas tua
Ana maning sing ngarani lingga yoni
Ning langka bukti lan ora dingerteni

Purbalingga awit tahun papat lima
Bupatine wong sekang kana kana
Pembangunan pada aya aya urip
Masyarakate esih sore wis pada arip

Purbalingga wis kongang nang ngendi ora
Pembangunan pancen wis katon nyata
Giline alus lampune padang gemebyar
Awan mbengi ramene kaya nang pasarBuka Komentar

Belum ada Komentar untuk "Lirik lagu Dedy Pitak Jaya Perkasa"

Posting Komentar

- Semua komentar akan dimoderasi, jadi tidak semua dipublikasikan
- Komentar menggunakan link aktif tidak akan di Moderasi
- Untuk mendapatkan pemberitahuan balasan dari Admin, silahkan centang Notife Me (Beri tahu saya)