Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Lirik Lagu Campursari Ngapak Purbalingga - Dedy Pitak Bagian 1

Lirik Lagu Campursari Ngapak Purbalingga (Dedy Pitak)

Lirik Lagu Dedy Pitak Purbalingga Mbangun


lirik lagu dedy pitak

Vocal: Dedy Pitak
Produksi: DP Studio Production
Genre: Campusari Ngapak
Album: Purbalingga Mbangun Vol 1

Purbalingga wis pancen nyata
Pembangunan wis katon mata
Iku pratikele putra Perwira
Sing arane Triyono Budi Sasongko

Nduwe rencana werna-werna
Pendidikan kesehatan sing utama
Ora ketinggalan soal agama
Kanggo sangu nang suarga

reff
Eh, Purbalingga Perwira
Pembangunan menjulang tinggi
Iku pratikele sang Bupati
Sing duwe Visi mandiri

Masyarakate melu guyub
Apa karepe dijeki rempug
Pembangunan turun nang ndesa
Masyarakate berswadaya

Ayo kabeh pada ndonga
Supayane terlaksana
Berdaya saing menuju sejahtera
Nduwe cita-cita berakhlak mulia

Lirik Lagu Dedy Pitak Gua Lawa


Vocal: Dedy Pitak
Produksi: DP Studio Production
Genre: Campusari Ngapak
Album: Purbalingga Mbangun Vol 1

Lamuan lamunan lamunane
Ana gunung semana gedene
Ereng-ereng gunung slamet
Musike kewan cindeleret

Gumun gumun keliwat liwat
Nang gunung ana segara darat
Tanduran kenthang, sayur lan tomat
Angger kabut katon lamat-lamat

Reff
Kutabawa dikenal sayurane
Bambangan kanggo munggah gununge
Siwarak ana Gua Lawane
Karangreja kuwe wilayahe

Gua lawa aduh gedene
Enake dinggo dolan rame-rame
Mlebu njero kaya nang lurung
Diputeri ora ramung-rampung

Taman Gua Lawa sekang nduwur
Ndeleng ngisor kaya nang montor mabur
Kaya permadani amba digelar
Alame endah katone jembar

Lirik Lagu Dedy Pitak Kali Klawing


Vocal: Dedy Pitak
Produksi: DP Studio Production
Genre: Campusari Ngapak
Album: Purbalingga Mbangun Vol 1

Perempuan:
Ora ngira ora dinyana nyana
Wong bagus gawe kelara-lara
Tek tunggu-tunggu awit esih enom
Bareng ketemu ora gelem takon

Laki-laki:
Ora terang ora mikirna udan
Ditunggoni mbuh nganti tekan kapan
Nang jembatan nduwur kedung penganten
Mangu-mangu ora leren-leren

Reff
Perempuan:
Kali klawing kali larangan
Ceritane wong wadon karo wong lanang
Kesandung tresna suwe ora kelakon
Sebeb banyu bening lan banyu kotoran

Laki-laki
Kelara-lara si Kali Klawing
Nduwe sumpah kanggo pengeling-eling
Ngoyok jejaka kali larangan
Mulane pindah-pindah ora karuan

Duet:
Jengkele Kali Klawing yeng lagi banjir
Banyune mbludage tekan nang pinggir

Perempuan:
Kali Klawing

Laki-laki:
Kali Larangan

Duet:
Mulane pindah-pindah ora karuan

Lirik Lagu Dedy Pitak Alun Alun Purbalingga


Vocal: Dedy Pitak
Produksi: DP Studio Production
Genre: Campusari Ngapak
Album: Purbalingga Mbangun Vol 1

Alun alun bundere Purbalingga
Ketemune kawula tua muda
Pojok wetan panggonane Penjara
Pojok kulon Mesjid Agung Purbalingga

Malem minggu aduh ramene
Ngungkuli ramene simpang lima
Sing dodol plendungan, sing dodol panganan
Tumplek blek dadi sepanggonan

Reff
Elore Pendopo Dipokusomo
Penggonane sing noto projo
Kidule sekolahan kanggo tempat belajar
Tengah-tengah dijaga wringin kembar

Alun alun bundere Purbalingga
Sing dicita-citakan Putra Perwira
Wujud nyatane semangat persatuan
Meningkatkan ekonomi karakyatan

Lirik Lagu Dedy Pitak Aquarium Purbasari


Vocal: Dedy Pitak
Produksi: DP Studio Production
Genre: Campusari Ngapak
Album: Purbalingga Mbangun Vol 1

Purbasari Aquarium
Duweke Haji Sarimun
Bocah ndesa sing gelem rekasa
Ngubah sawah nggo taman wisata

Iwak gede kali amazon
Pating kerlip murube kaya neon
Dideleng ora gawe bosen
Malah ati rasane dadi ayem

Reff
Aduh asrine purbasari
Ana iwak modele werna werni
Abang, ireng , dawa lan buntek
Sing ngegot, sing ndlosor pepek njipek

Kolam renang, taman lan plorodan
Sing gelem ora perlu sungkan sungkan
Nek wis njajal mesti ketagihan
Sing nolak mesti bakal kajogan

Wong urip mung sepisan
Aja nganti ketinggalan jaman
Kunjungi wisata Purbasari
Aja nganti ngajog ketemu mburi

Posting Komentar untuk "Lirik Lagu Campursari Ngapak Purbalingga - Dedy Pitak Bagian 1"